13. Zwangerschap

Moet je getest worden op hepatitis C als je zwanger bent?

Nee. Vergeleken met de rest van de bevolking hebben zwangere vrouwen geen grotere kans om hepatitis C te krijgen. Indien zwangere vrouwen risico lopen of liepen op besmetting, m.a.w. als ze tot de gekende risicogroepen voor hepatitis C behoren, moeten ze wel worden gecontroleerd op hepatitis C. Kan je je laten vaccineren? Nee, want er bestaat helemaal geen vaccin tegen hepatitis C, in tegenstelling met hepatitis A en B.

Kunnen met het C-virus besmette vrouwen zwanger worden?

Voor C-besmette vrouwen is zwangerschap normaal geen probleem, behalve wanneer ze in behandeling zijn. Je kan eventueel een behandeling tegen hepatitis C overwegen voor je zwanger wil worden om zo de kans op overdracht te elimineren. Raakt de baby toch besmet, dan is het geruststellend te weten dat de ontwikkeling van hepatitis C bij een pasgeborene meestal goedaardig is. Een baby van een moeder die besmet is met hepatitis C moet tijdens zijn eerste levensjaar wel medisch opgevolgd worden.

Hoe hoog is de kans op overdracht van moeder naar kind?

Het risico van overdracht van hepatitis C van moeder naar kind is minder dan 5 %. Besmetting gebeurt op het ogenblik van de geboorte (door bloedoverdracht). De kans op overdracht van moeder naar kind neemt toe met de virale lading. Het gevaar op overdracht van het virus op de foetus is het grootst bij vrouwen met een hepatitis C RNA-gehalte van meer dan 1 miljoen exemplaren/ml. Moeders waarbij geen hepatitis C RNA werd vastgesteld, gaven het hepatitis C-virus niet door aan hun kinderen.

Het risico voor de baby is echter groter bij een co-besmetting. Dit wil zeggen: is de toekomstige moeder drager van het hepatitis C- én het HIV-virus, dan is de kans op overdracht van hepatitis C naar het kind circa 20 %. Het risico loopt ook op als de moeder een verminderde immuniteit vertoont. Er treedt evenwel geen transmissie op als de moeder alleen maar draagster is van antistoffen: overdracht is slechts mogelijk indien zij ook RNA-positief is. Op dit ogenblik is er geen preventieve behandeling die de kans op overdracht van het virus van moeder naar kind kan beïnvloeden.

Welke invloed heeft zwangerschap op je hepatitis-C infectie?

Zwangerschap beïnvloedt het verloop van je hepatitis C-infectie niet. Bij gevorderd leverlijden (bijv. bij gedecompenseerde levercirrosis) kan een zwangerschap wel een bijkomende belasting voor de lever vormen en risico’s inhouden.

Welke invloed heeft zwangerschap op je bloedresultaten?

Bij een normale zwangerschap kunnen de alkalische fosfataseniveaus drie- tot viermaal groter worden doordat de placenta alkalische fosfatase aanmaakt. De ALAT-niveaus kunnen stijgen bij virale hepatitis of leverbeschadiging (door drugs, galstenen, zwaar braken of acute leververvetting van de zwangerschap). 

Mogen zwangere vrouwen een hepatitis C-behandeling volgen?

De behandeling met peginterferon moet tijdens de zwangerschap worden onderbroken, omdat het effect op de foetus nog onbekend is. Er zijn momenteel te weinig gegevens beschikbaar om het gevaar voor de baby vast te stellen.

Vrouwen die ribavirine (Copegus of Rebetol) nemen mogen NIET zwanger worden! De fabrikant zelf adviseert dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd doeltreffende contraceptie gebruiken tijdens de behandeling tot 6 maanden na beëindiging ervan omwille van het hoge risico op aangeboren afwijkingen bij de foetus. Deze moeders mogen ook geen borstvoeding geven omdat dit geneesmiddel voor bijwerkingen kan zorgen bij hun baby.

Zijn er specifieke vereisten voor de bevalling?

Voor vrouwen met een chronische HCV-infectie is een bevalling met keizersnede niet vereist omdat het risico op infectie van het kind niet gereduceerd kan worden. Indien mogelijk moet een vruchtwaterpunctie wel vermeden worden, omdat een dergelijke ingreep een infectie kan veroorzaken.

Wat na de bevalling?

Kinderen hoeven voor de leeftijd van 12 maand niet te worden gescreend op de aanwezigheid van antistoffen tegen hepatitis C. De HCV-antistoffen die van moeder op kind zijn doorgegeven, blijven ongeveer een jaar lang aantoonbaar bij het kind. Gedurende deze tijd kan de infectie van het kind alleen aangetoond of uitgesloten worden door onderzoek van het HCV-RNA in het bloed van het kind. Deze onderzoeken zijn al tegen het einde van de eerste levensweek mogelijk en zinvol, omdat alleen bij een dergelijke vroegtijdige diagnose een onderscheid gemaakt kan worden tussen een infectie die voor of na de geboorte is opgelopen.

Kinderen moeten daarna om de 3 maanden op antilichamen en het HCV-RNA gecontroleerd worden, tot de maternale antilichamen volledig afgebroken zijn. Dit is na ten laatste 18 maanden het geval.

Mogen hepatitis C-geïnfecteerde moeders borstvoeding geven?

Ja: er is geen evidentie dat door borstvoeding hepatitis C wordt doorgegeven.
Neen: als er (bloedende) kloven optreden gedurende de borstvoeding dient de moeder het verderzetten van de borstvoeding te worden afgeraden.


Bron: www.hepctrust.org.uk