1. Hepatitis ABCDE

Wat is en wat doet de lever?

Hepatitis Concept.De lever is tegelijk het zwaarste en een van de grootste organen van het lichaam. Hij bevindt zich rechtsboven in de buikholte, net onder de ribben. De meeste cellen (ongeveer 60 %) in de lever worden ‘hepatocyten’ genoemd. Deze cellen absorberen nuttige voedingsstoffen uit ons voedsel en verwijderen schadelijke stoffen zoals giffen en alcohol uit ons bloed. De lever is een zeer veerkrachtig orgaan. Hij blijft functioneren, ook wanneer grote delen ervan beschadigd zijn. Hij is zelfs in staat om zichzelf te herstellen en te vernieuwen. Er zijn echter enkele vormen van beschadiging die de lever niet kan herstellen, zoals cirrose en kanker.

De lever kan je beschouwen als de ‘fabriek’ van het lichaam, hij vervult ongeveer 500 verschillende taken. Enkele belangrijke functies:

 • infecties en ziekten bestrijden,
 • het lichaam zuiveren van alcohol en giftige stoffen,
 • drugs/geneesmiddelen afbreken,
 • het bloed filteren en reinigen,
 • het cholesterolgehalte in het bloed onder controle houden,
 • hormonen produceren en hun evenwicht bewaren,
 • chemische stoffen produceren die het lichaam helpen zichzelf te herstellen,
 • voedsel verwerken eens het verteerd is,
 • gal produceren om het voedsel in de darmen te helpen afbreken,
 • energie opslaan en weer vrijgeven wanneer het lichaam die het meest nodig heeft,
 • suikers, vitaminen en mineralen, waaronder ook ijzer, opslaan,
 • zichzelf herstellen en vernieuwen.

Wat is hepatitis?

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Zo’n ontsteking kan gevaarlijk zijn, omdat ze de vele functies van de lever verstoort. Een hepatitis kan ontstaan door een

 • virusinfectie,
 • blootstelling aan bepaalde chemische stoffen,
 • gebruik van bepaalde soorten medicijnen (toxische hepatitis),
 • auto-immuun fenomeen,
 • of overmatig alcoholgebruik (alcoholhepatitis).

Als de leverontsteking ontstaat door een virusinfectie, wordt dit virale hepatitis genoemd. De bekendste vormen  (hepatitis A en B) worden door virussen veroorzaakt. Een virale hepatitis is steeds besmettelijk.

Wat zijn de verschillen tussen hepatitis A, B, C, D en E?

Hepatitis A, B, C, D en E zijn vijf verschillende types van virussen die de lever kunnen infecteren. Ze kunnen allemaal via een bloedtest worden opgespoord. Sommige virussen veroorzaken acute hepatitis, een ziekte die in relatief weinig tijd kan genezen. Andere veroorzaken chronische hepatitis, die maanden, jaren of zelfs een heel leven in het lichaam kan blijven. Sommige mensen raken jammer genoeg besmet met meer dan één type hepatitisvirus. Dan zegt men dan dat ze co-infecties hebben. Er zijn belangrijke verschillen in de manier waarop deze hepatitisvirussen overgedragen worden, welke invloed ze op iemand hebben en hoe ze behandeld kunnen worden.

Hepatitis A

Hepatitis A komt vaak voor op plaatsen waar de watervoorziening en de riolering van slechte kwaliteit zijn, en waar de normen van persoonlijke en voedselhygiëne gebrekkig zijn. Meestal wordt hepatitis A overgedragen wanneer voedsel of water vervuild is met uitwerpselen die het virus bevatten. Dit kan gebeuren wanneer een besmet persoon zijn of haar handen niet wast na een toiletbezoek. Hepatitis A wordt niet overgedragen via speeksel of urine, en slechts zeer zelden via het bloed. Wereldwijd krijgen meer mensen hepatitis A dan eender welke andere soort van virale hepatitis. Het is een acute infectie die uiteindelijk geneest. De meeste mensen die besmet worden met hepatitis A kunnen zich enkele weken ziek voelen, maar herstellen na enkele maanden. Het komt zeer zelden voor dat de ziekte langer aanhoudt en van ernstiger aard is. Wanneer iemand hersteld is van hepatitis A zal hij/zij immuun worden, en zal hij of zij de ziekte niet meer krijgen. Er bestaat een doeltreffend vaccin tegen hepatitis A.

Hepatitis B

Hepatitis B is de wijdst verspreide vorm van chronische virale hepatitis. De ziekte wordt overgedragen via contact met besmet bloed en andere lichaamsvochten, zoals speeksel, sperma en vaginaal vocht. Hepatitis B kan overgedragen worden van moeder op baby. Het besmettelijke virus kan minstens zeven dagen buiten het lichaam overleven. De meeste mensen die besmet zijn met hepatitis B zullen herstellen, maar bij ongeveer 5 tot 10 % van de volwassenen die besmet raken, duurt de infectie meerdere maanden of zelfs levenslang. Ook tegen hepatitis B is er een doeltreffend vaccin.

Hepatitis C

Hepatitis C wordt via het bloed overgedragen. De ziekte is uiterst besmettelijk en kan meerdere dagen buiten het lichaam overleven. Dit betekent dat iemand besmet kan worden door slechts een heel kleine hoeveelheid bloed. Mensen die besmet zijn met hepatitis C kunnen het virus meerdere jaren met zich meedragen zonder zich ziek te voelen. Het kan zijn dat ze zich pas ziek beginnen te voelen en ontdekken dat ze hepatitis C hebben, wanneer het virus al schade heeft toegebracht aan de lever. Hepatitis A en B kunnen gevaarlijk zijn bij mensen die al hepatitis C hebben. Om dat gevaar te voorkomen is het nuttig je te laten inenten tegen hepatitis A en B. Vraag je dokter om advies. Er is geen vaccin tegen hepatitis C.

Hepatitis D

Hepatitis D (ook gekend als het delta-virus) is een incompleet virus, dat enkel kan overleven in het lichaam van iemand die ook hepatitis B heeft. Het wordt op dezelfde manier overgedragen als hepatitis B. Wanneer iemand op hetzelfde moment met hepatitis B en hepatitis D besmet is, wordt dit een co-infectie genoemd. Als iemand reeds besmet is met hepatitis B, en later besmet wordt met hepatitis D, noemen we dit een superinfectie. De combinatie van hepatitis B en D kan ernstiger zijn dan hepatitis B alleen. Wanneer iemand niet besmet is met hepatitis B, dan zal het hepatitis B-vaccin ook besmetting met hepatitis D voorkomen. Is iemand al besmet met hepatitis B, dan bestaat er geen vaccin dat beschermt tegen de zogenaamde superinfectie met hepatitis D.

 Hepatitis E

Hepatitis E wordt op dezelfde manier overgedragen als hepatitis A. Men vreest ook dat in Zuidoost-Frankrijk wilde everzwijnen een belangrijke bron van de overdracht van het hepatitis E-virus op mensen zijn. Mensen die besmet zijn met hepatitis E kunnen zich enkele weken onwel voelen en zullen daarna herstellen. Bij zwangere vrouwen bestaat het risico dat het virus een ernstige en snel opkomende vorm van hepatitis veroorzaakt, die tot leverfalen kan leiden. Vaccins tegen hepatitis E zijn al bij grote groepen onderzocht (recent 100.000 Chinezen). Het is dus wachten op nog uitgebreider testen en het eventuele beschikbaar komen van deze vaccins.

Hoe worden hepatitisvirussen overgedragen?

hepatitisabc