2. B – De essentie

Tien om te weten

10-om-te-weten-2

 1. Hepatitis B of HBV is een ontsteking van de lever, veroorzaakt door het hepatitis B-virus.
 2. Een infectie met het hepatitis B-virus kan zowel acuut als chronisch zijn. De incubatietijd tussen de infectie en de klachten ligt ongeveer tussen 1 en 6 maanden.
 3. Personen met een acute hepatitis B klaren het virus doorgaans binnen enkele weken tot maanden. Meer dan 95 % van de volwassenen of oudere kinderen die geïnfecteerd worden, zullen volledig herstellen en immuun worden voor het virus. De kans dat jongere kinderen de infectie klaren is echter kleiner. Kinderen die geïnfecteerd raken tussen het eerste en het zesde levensjaar, zijn in 70 % van de gevallen in staat de infectie te klaren. Baby’s van 1 tot 30 dagen oud klaren het virus echter in slechts 5 % van de gevallen. De infectie evolueert bij hen doorgaans naar chroniciteit.
 4. Men spreekt pas van een chronische hepatitis B als het virus langer dan 6 maanden aanwezig blijft. Klachten zijn doorgaans mild van aard, zoals moeheid, spier- en gewrichtspijnen en pijn ter hoogte van de lever.
 5. Chronische Hepatitis B is een ernstige aandoening, die levenslang moet behandeld worden. Indien niet behandeld kan zeer grote schade aan de lever ontstaan. Na meerdere jaren kan de ziekte leiden tot cirrose en verhoogt ze de kans op leverkanker (HCC of hepatocellulair carcinoom).
 6. Chronische Hepatitis B kan met medicijnen niet worden genezen. Het virus kan echter wel worden onderdrukt, zodat de leverschade beperkt blijft.
 7. Hepatitis B is zéér besmettelijk, zelfs 100 keer besmettelijker dan het AIDS-virus. Het virus bevindt zich in lichaamsvochten (bloed, wondvocht, speeksel, sperma, vaginaal vocht, enz.), is erg weerbarstig en kan langere tijd buiten het lichaam overleven.
 8. Inenting is de beste bescherming tegen een hepatitis B-infectie. Er bestaan sinds 1982 goede vaccins tegen hepatitis B. Andere voorzorgsmaatregelen: vermijd bloed-bloedcontact, vrij veilig (met condoom), vermijd spatten met bloed of lichaamsvochten op de slijmvliezen, deel nooit tandenborstel en scheergerei.
 9. Volgende groepen lopen een groter risico op besmetting met het B-virus: dialysepatiënten, familie en verzorgers van besmette patiënten, personen die drugs gebruiken of gebruikt hebben, hetero- en homoseksueel actieven met meerdere partners.
 10. Hepatitis B is wereldwijd een van de meest voorkomende infectieziekten en een belangrijke doodsoorzaak. Ondanks de aanwezigheid van effectieve vaccins zijn ongeveer 350 miljoen mensen chronisch geïnfecteerd met hepatitis B, overwegend in ontwikkelingslanden.
  In België schat men dat 0,3 tot 0,7 % van de bevolking chronisch drager is van het hepatitis B-virus. 7 % van de Belgen heeft antistoffen tegen het hepatitis B-virus en is er dus ooit mee in contact geweest. Bij de migrantenpopulatie in België bedraagt dat 13 %. In België zijn ongeveer 70.000 personen geïnfecteerd met HBV, van wie een aantal lijden aan chronische hepatitis B.