14. Zwangerschap

Is het voor jou veilig om kinderen te krijgen?

Pregnancy - Pregnant woman looking at ultrasound scanAls je van plan bent om kinderen te zorgen, moet je samen met je partner getest worden op hepatitis B. Als je partner besmet is maar jij niet, dan moet je gevaccineerd worden voor hepatitis B. Als jij besmet bent maar je partner niet, dan moet hij/zij gevaccineerd worden vóór verder seksueel contact. Als je ontdekt dat je partner besmet is met hepatitis B wanneer je al in verwachting bent, is het heel belangrijk dat je getest wordt. Als de test negatief is, kan je gevaccineerd worden om jezelf en je baby tegen besmetting te beschermen.

Als je medicatie voor hepatitis B inneemt of als je van plan bent om een behandeling te beginnen, moet je met je arts bespreken of de medicatie veilig is tijdens de zwangerschap. Onderzoek toont aan dat 10 à 20 % van de vrouwen die HBsAg-positief zijn, het virus tijdens de bevalling kunnen doorgeven aan hun baby als ze geen stappen ondernemen om dit te voorkomen. Als de vrouw positief wordt getest op zowel HBsAg als HBeAg, bestaat er 90 % kans dat de baby besmet zal worden.

Meer dan 90 % van de baby’s die besmet zijn bij de geboorte, ontwikkelen een chronische ziekte. Baby’s van besmette moeders moeten zowel het hepatitis B-vaccin als hepatitis B-immuniglobuline krijgen. Wanneer de baby deze twee injecties krijgt zodra hij geboren is, bestaat er 90 % kans dat hij beschermd is tegen hepatitis B. Je artsen kunnen ook een kuur met antivirale medicatie tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap aanbevelen, vooral als je een hoog virusgehalte hebt of als je DNA-hoeveelheid erg hoog is. Het is belangrijk dat je artsen zo vroeg mogelijk tijdens de zwangerschap weten of je hepatitis B hebt, zodat zij de beste maatregelen kunnen nemen om je baby te beschermen.

Je bent een vrouw met cirrose. Kan je dan kinderen krijgen?

Ja, er is in het algemeen geen specifieke reden waarom je niet zwanger zou mogen worden. Er zijn echter extra risico’s die je uitvoerig met je arts moet bespreken voor je probeert zwanger te raken.

Is het veilig om kinderen te hebben als jij als man hepatitis hebt en je vrouw gevaccineerd is?

Ja, in deze situatie loopt de ongeboren baby geen risico. Maar je pasgeboren kind moet dan wel gevaccineerd worden om het tegen toekomstige infecties te beschermen.

Kiezen jij en je partner het best voor een IVF-behandeling?

Je kan problemen ondervinden bij het zoeken van een ziekenhuis dat akkoord gaat met een in vitro fertilisatie- of IVF-behandeling als je hepatitis B hebt, en dit om volgende redenen:

  • zorgen over kruiscontaminaties wanneer het sperma van de man die hepatitis B-positief is, opgeslagen wordt in het laboratorium,
  • bezorgdheid over het virus dat kan worden doorgegeven aan het kind als de ouders chronische hepatitis B hebben.

Viraal DNA (of genetisch materiaal) kan bij mensen met chronische hepatitis B aanwezig zijn in zowel sperma als in eitjes die bij IVF worden gebruikt. Dit genetisch materiaal kan, in theorie, doorgegeven worden aan eender welk embryo tijdens IVF en kan derhalve een risico voor het ongeboren kind vormen.

Maar er is weinig direct bewijs dat het hepatitis B-virus kan doorgegeven worden aan een baby die verwekt werd met behulp van IVF. Uit een recent onderzoek in China blijkt dat wanneer hepatitis B-DNA aanwezig is in sperma dat gebruikt wordt bij IVF, het hepatitis B-genetisch materiaal in sommige embryo’s kan teruggevonden worden.

Het onderzoek steunt de theorie dat sperma hepatitis B zou kunnen overbrengen in het ei als het sperma het oppervlak van het te bevruchten ei doorbreekt en dat hepatitis B zichzelf kan repliceren in het embryo, zodat het ongeboren kind besmet wordt.

IVF verschilt hoe dan ook niet van een spontane bevruchting en zwangerschap, waardoor de kans op het doorgeven van hepatitis B aan de baby niet anders is dan bij een spontane zwangerschap bij mensen met chronische hepatitis B. Technieken zoals het wassen van sperma kunnen helpen om het risico op een virusoverdracht tijdens de IVF-behandeling te verminderen, net als geassisteerde reproductietechnieken, zoals ICSI (intracytoplasmatische sperma-injectie).

Er kunnen ook stappen ondernomen worden om besmettingen in het laboratorium te voorkomen. In de meeste Europese landen zijn bepaalde ziekenhuizen aangewezen om te voorzien in adequate opslagstrategieën om besmettingen te vermijden.

Enkele aanbevelingen van de Europese Vereniging voor menselijke reproductie en embryologie (ESHRE):

  • als de mannelijke partner hepatitis B heeft, moet de vrouw gevaccineerd moet worden voor de IVF-behandeling (als ze niet besmet is door het virus),
  • als de vrouw hepatitis B heeft is IVF mogelijk, maar het koppel moet geïnformeerd worden over het belang van een specifieke vaccinatie van de baby bij de geboorte,
  • er wordt gesuggereerd dat het gebruik van ICSI bij hepatitis B-patiënten het risico (dat het virus overgedragen wordt naar het eitje wanneer het sperma geïnjecteerd wordt) vergroot,
  • het personeel in laboratoria moet ingelicht worden over de risico’s van een behandeling met biologisch materiaal dat mogelijk geïnfecteerd is.

Je bent zwanger en je hebt hepatitis B, wat moet je doen?

Doctor consultsHet is gewoonlijk een totale verrassing als hepatitis B wordt ontdekt bij vrouwen tijdens een eerste prenatale controle. Maar het is niet zo erg als het lijkt. De baby kan in de meeste gevallen volledig beschermd worden tegen het virus door een vaccinatie na de geboorte.

Gewoonlijk wordt een antivirale behandeling niet gestart tijdens de zwangerschap omdat de foetus aangetast kan worden door de medicatie. In een paar gevallen, wanneer de hoeveelheid van het virus (virale belasting, HBC DNA) erg hoog is, kunnen artsen het gebruik van medicatie tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap adviseren om zo het virusgehalte te verminderen. Men doet dit om het risico op een verdere overdracht naar de baby te beperken. De veiligheid en de resultaten op lange termijn van dit beleid zijn nog niet betrouwbaar en in de meeste landen is er op dit moment nog geen toestemming voor het gebruik van antivirale medicatie.

Mag je borstvoeding geven als je hepatitis B hebt?

Borstvoeding is veilig als de baby gevaccineerd wordt. Als de tepels gekloofd zijn of bloeden, kan je borstvoeding best vermijden tot ze genezen zijn.

Mag je borstvoeding geven als je antivirale medicatie tegen hepatitis B inneemt?

Tot voor kort werd aanbevolen om in deze situatie geen borstvoeding te geven, maar hier bestaat nog geen duidelijk bewijs voor. Je specialist zal je gepast advies geven.

Moet je voor een keizersnede kiezen om besmetting van je baby te voorkomen?

Als je zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden, is het belangrijk dat je de risico’s begrijpt en maatregelen neemt om je baby te beschermen, maar er is geen bewijs dat een keizersnede bij hepatitis B-positieve vrouwen nodig is. Vaccinatie is erg doeltreffend om de overdracht van het virus te voorkomen.

Pasgeboren kinderen van moeders die het hepatitis B-virus dragen, kunnen meteen na de geboorte een injectie met immunoglobuline krijgen om te voorkomen dat ze door de moeder besmet worden. De baby zal tegelijkertijd ook gevaccineerd worden. Hiermee wordt bescherming opgebouwd maar de vaccinatiekuur moet wel verdergezet worden met nog twee dosissen op de leeftijd van 1 maand en 2 maanden en een herhalingsvaccinatie als het kind 1 jaar is.


De inhoud is gebaseerd op de informatie van het interactiefprogramma Path B dat door Bristol-Myers Squibb werd ontwikkeld. Zie http://www.hepatitisinfo.org/managing-living/path-b/